• Lulut

  • K63 KDC Thới An
  • 0965129641 - 0965129641
  • Địa điểm: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam
Giới thiệu
Công ty TNHH Thương Mại Khoa Học Kỹ Thuật Lâm Việt thành lập năm 2005 chuyên về cung cấp thiết bị thí nghiệm khoa học trong lĩnh vực thực phẩm, sinh học, hóa học & dược phẩm. Khách hàng chính của chúng tôi là những cơ quan nghiên cứu kiểm nghiệm nhà nước, các trường đại học, bệnh viện và những công ty sản xuất tư nhân trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm mới

Liên hệ