• Khoa Container Lạnh

  • Tây Nguyên, TP.HCM & các tỉnh lân cận
  • 0909155357 - 0909155357
  • Địa điểm: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam
Giới thiệu
Cung cấp container lạnh, cont văn phòng giá tình cảm tại miền Nam.

Sản phẩm mới

Liên hệ