• Phan Thị Như Quỳnh

  • 90, Mai Hắc Đế, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • 0904716450 - 0904716450
  • http://altekkabel.com.vn
  • Địa điểm: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam
Giới thiệu
chuyên cáp điều khiển, cáp mạng, cáp báo cháy, cáp chống cháy, ống ruột gà thương hiệu Altek Kabel

Sản phẩm mới

Liên hệ